Forum R53 den 28. august - 30. august 2024.  

Seminaret vert halde i gamle Damvokteren på Sletterust. Hugs at vi her er på ca. 1000 m.o.h., så ta med varme klede. Overnattinga skjer i sjølve Damvoktarboligen + tilhøyrande hytter som ligg like i nærleiken. Det kan vera at nokon må dela rom, men me prøver i det lengste… 😊 Dresskoden er veldig «casual». Vi er på hytta – høgt til fjells, så kle deg deretter 😊 

Det kan og vera ein fin moglegheit å få testa eige fiskeutstyr. Me disponerer båt, og kan difor freista med fiske etter fjellaure i Torolmen (ca. 1000m.o.h). Elles er det eit fantastisk turterreng som ein kan utfolda seg i. Me byr sjølvsagt på mat og forfriskingar av Frode Aga. 

NB! Siste frist for avmelding er 15. august. Avmelding etter denne dato vil bli fakturert! 

Kostnadar for deltaking på dette seminaret er: 
- Frå onsdag til fredag: kr. 4.200,- eks. mva pr. person
- Frå torsdag til fredag: kr. 3.900,- eks. mva. pr. person
   (desse kostnadane inkluderar fagleg innhald, kost og losji) 

PS! Du kan og fylgja oss på Facebook der me har ei eiga privat gruppe for dette arrangementet. Her legg vi ut nyhende og praktisk informasjon. Gje beskjed dersom du ønskjer å bli medlem i denne gruppa 😊 - https://www.facebook.com/groups/194183780973076 

Agendaen blir oppdatert fortløpande

14:00 - 16:00
Workshop SPOR 1 HPE Aruba v/Tore Henriksen
13:30 - 16:30
Workshop SPOR 2 Veeam v/Gisle Hagen
16:30 - 19:30
Mingling – tid til egen aktivitet
19:30 - 21:00
Middag
21:00
Sosialt samvær
08:00 - 09:30
Frukost
Sted: Damvoktaren
10:00 - 10:50
HPE Aruba v/Tore Henriksen og Stian Elde
10:50 - 11:35
Forcepoint v/ Peter Lönnqvist og Julle Nikkinen
11:35 - 11:50
Pause
11:50 - 12:35
HP Norge v/Roger Voie
12:35 - 13:25
Lunch
Sted: Damvoktaren
13:25 - 14:15
HPE v/Stig Alstedt
14:15 - 15:00
Nimblr v/Kai Wigum
15:00 - 15:15
Oppsummering
15:15 - 19:00
Tid til eigen disposisjon
Sted: Damvoktaren

Forslag til aktiviteter: Padling med kajakk i Torolmen (instruktør medfølger), SUP-brett, gåtur, sykkeltur(sykkel kan lånes), fiske

19:00
Oppmøte festmiddag
08:30 - 09:30
Frukost
09:30 - 10:15
BlackBerry Cybersecurity v/Simon Bilek og Michael Rönnqvist
10:15 - 10:25
Pause
10:25 - 11:10
Unifon v/Fredrik Hjaltalin
11:10 - 12:00
Veeam v/Gisle Hagen
12:00
Lunsj og avreise