Tidspunktet er i år sett til onsdag 25. august – fredag 27. august.

Då har me bestemt oss for å prøva å få til eit seminar i år. Det er sikkert mange som har lyst til å møtast ansikt til ansikt att etter eit langt år med restriksjonar. Me får satsa på at dei fleste har fått vaksine til i slutten av august, og at FHI og regjering lettar på restriksjonane slik at me kan møtast att. Me må sjølvsagt ta atterhald om at så blir tilfelle, men me prøver no uansett for å sjå om det er av interesse.

Me planlegg seminar frå 25. – 27. august. Kor mange me blir til slutt er litt avhengig av restriksjonar, så det er viktig at de melder Dykk på så raskt som mogleg ved å senda ein e-post til gsm@agnitio.no med beskjed om påmelding (først til mølla). Det kan henda at me må setja ei grense på 2 deltakarar pr. bedrift, så får me heller sjå om det er ledige plassar når det nærmar seg seminarstart. Agenda er ikkje satt enno, men eg kan i alle fall røpa at HPE, HP og Forcepoint er klare. I tillegg vil Agnitio sjølv bruka litt taletid.

Da ønskjer eg Dykk alle ein flott dag vidare og ventar i spaning på første påmelding Følg med her, det vil koma meir info etterkvart.Seminaret vert halde i gamle Damvokteren på Sletterust. Hugs at vi her er på ca. 1000 m.o.h., så ta med varme klede.


Her er koordinatene for dei som nyttar GPS og er usikre på kvar Damvoktaren ligg (61.265519 – 8.029697). Sjå kart på botn av sida. 


Sjølv om Damvoktaren ligg høgt til fjells so er dette flotte lokalet utstyrt med fiber.

15:00 - 16:30
Workshop
Sted: Damvoktaren
19:30 - 21:00
Middag
Sted: Damvoktaren
08:00 - 09:30
Frukost
Sted: Damvoktaren
10:00 - 10:45
10:45 - 11:30
11:30 - 11:45
Pause
11:45 - 12:30
12:35 - 13:35
Lunch
Sted: Damvoktaren
13:35 - 14:20
14:20 - 15:00
15:00 - 15:10
Oppsummering
15:10 - 19:00
Tid til eigen disposisjon

Forslag til aktivitetar: gåtur, sykkeltur(sykkel kan lånast), fiske

19:00
Oppmøte festmiddag
Sted: Damvoktaren
08:30 - 09:30
Frukost
09:30 - 10:05
10:05 - 10:15
Pause
10:15 - 11:00
11:00 - 11:10
Pause
11:10 - 12:00
12:00
Lunsj og avreise