Forum R53 den 27. august - 29. august 2024.  

Seminaret vert i år flytta frå gamle Damvokteren på Sletterust til Filefjellstuene. Hugs at vi her er på ca. 950 m.o.h., så ta med varme klede. Overnattinga vil i år bli i den nye hotellbygningen, samt tilhøyrande hytter/leiligheitar som ligg like i nærleiken. Dresskoden er veldig «casual». Vi er på hytta – høgt til fjells, så kle deg deretter 😊 

Det kan og vera ein fin moglegheit å få testa eige fiskeutstyr. Elles er det anledning å prøva seg på freesbegolf (18 korger), fjelltur eller sykkelturar for dei som ynskjer. Det er eit fantastisk turterreng der som ein kan utfolda seg i.

Me byr sjølvsagt på mat og forfriskingar av Frode Aga. 

NB! Siste frist for avmelding er 14. august. Avmelding etter denne dato vil bli fakturert! Kostnadar for deltaking på dette seminaret er: 
- Frå tysdag til torsdag : kr. 4.300,- eks. mva pr. person
- Frå onsdag til torsdag : kr. 4.000,- eks. mva. pr. person
   (desse kostnadane inkluderar fagleg innhald, kost og losji) 

Agendaen blir oppdatert fortløpande

Reisen hit: Filefjellstuene 


14:00 - 16:00
Workshop SPOR 1 HPE Aruba v/Tore Henriksen

Skybasert identitetskontroll

Mange har flyttet sin identitetshåndtering til skyen, og ønsker å benytte denne til autentisering og autorisering i sitt nettverk. Hvordan kan vi gjør dette rent skybasert, uten on prem komponenter.

Vi går i detaljer rundt kombinasjonen av Entra ID og Aruba Central, og ser hvordan dette på en enkel måte kan være veien til sikker tilgangskontroll.

13:30 - 16:30
Workshop SPOR 2 Veeam v/Gisle Hagen

AI-drevet Ransomware Threat Management med Veeam Data Platform

Lær om kunstig intelligens for håndtering av Ransomware Threat Management som nå er tilgjengelige med Veeam Data Platform (12.1-oppdatering). Nøkkeltemaer inkluderer AI-drevet inline malware-deteksjon, YARA-regler for malware-deteksjon, automatisert malware-deteksjon med YARA-regler og Anti-virus software og immutable sikkerhetskopier for å bekjempe utfordringer med Ransomware.

16:30 - 19:30
Mingling – tid til egen aktivitet
19:30 - 21:00
Middag
21:00
Sosialt samvær
08:00 - 09:30
Frukost
10:00 - 10:50
HPE Aruba v/Tore Henriksen og Stian Elde

Fullstendig uten tillit

Vi ser på utfordringene med sikkerhet i en moderne nettverksarkitektur, og hvordan Zero Trust og mikrosegmentering i alle deler av nettverket kan være løsningen på disse utfordringene.

10:50 - 11:35
Forcepoint v/ Adam Hartley og Lisa Danielson

AI is the new oil and Copilot is the new kid on the block - how do you stop the risk?

- Copilot is the new risk for organisations as Microsoft is giving full access to your organisations to all users.
- Listen to Forcepoint as we go through what is AI, What is copilot, what are the risks of copilot and how you can mitigate these
• Understand that Data Security doesn't end with copilot and who Forcepoint can help you with Data Security everywhere

11:35 - 11:50
Pause
11:50 - 12:35
HP Norge v/Roger Voie og Krister Engelhart

Vi står i dag ved et veiskille på hvordan vi bruker PCen i forhold til Kunstig Inteligens (KI)
- Hvordan påvirker nye KI-løsninger PC'en med bruk av Microsoft Copilot i Office og Windows?
- Hvordan kan vi bruke KI-styring av funksjoner i PCen for å få en bedre brukeropplevelse?
Poly - Hvordan optimalisere måten vi kommuniserer på uansett om du er i møterommet eller på den andre siden?

12:35 - 13:25
Lunsj
13:25 - 14:15
CloudWay Services v/Audun M. Solheim

Sikkerheit i Microsoft 365

Entra ID PIM og CA er forkortelser du som jobber med eller har ansvar for sikkerhet i Microsoft 365 må ha kjennskap til. I dette innlegget får du innsikt i hvilke elementer som trengs for grunnleggende sikkerhet i din tenant - og hvilke feil du bør unngå! Vi deler konkrete tips og råd, basert på vår erfaring etter å ha jobbet med sikkerhet i Microsoft 365 hos hundrevis av kunder.

Vi vil også vise deg en tjeneste som kan gjøre arbeidet med sikkerhet i Microsoft 465 enda enklere: Proactive Security Monitoring.

14:15 - 15:00
Agnitio Network as a Service (NaaS) og Firewall as a Service (FWaaS) v/Agnitio

Pålitelig nettverksinfrastruktur og robust sikkerhet

Agnitio tilbyr tjenester som kan gjøre nettverksadministrasjon og sikkerhet enklere og mer effektivt for din virksomhet. Med NaaS får du fleksible nettverksløsninger tilpasset dine behov, og med FWaaS kan du sikre dataene dine mot trusler på en pålitelig måte. Bli med oss for å se hvordan vi kan hjelpe deg med å optimalisere din IT-infrastruktur i en stadig mer kompleks digital verden.

15:00 - 15:15
Oppsummering
15:15 - 19:00
Tid til eigen disposisjon
Sted: Filefjellstuene

Forslag til aktiviteter: Freesbegolf, fjelltur, sykkeltur, fiske

19:00
Oppmøte festmiddag
08:30 - 09:30
Frukost
09:30 - 10:10
Arrow v/Daniel Thorsen

Unlocking Security Excellence with Tenable - Mastering Vulnerability Management with CNAPP

Join us for an in-depth presentation on Cloud-Native Application Protection Platforms (CNAPP) and their pivotal role in modern vulnerability management. Discover how Tenable seamlessly integrates with your cloud infrastructure to provide comprehensive security, identify vulnerabilities in real-time, and ensure compliance. Learn best practices and innovative strategies to safeguard your applications against emerging threats in the dynamic cloud environment. Equip your team with the knowledge to enhance your security posture and protect your organization's critical assets.

10:10 - 10:55
HPE v/Pål Gade Halvorsen og Christine Revhaug

“Hva er greia med AI egentlig?” HPE ser nærmere på hvorfor AI er i vinden om dagen og hva det betyr i praksis for en gjennomsnittlig norsk bedrift.

10:55 - 11:10
Pause
11:10 - 12:00
Veeam v/Gisle Hagen

- Nyheter fra Veeam v12 og nytt fra VeeamON i Miami
- Disaster recovery og ransomware beskyttelse fra Veeam
- Backup av kubernetes miljøer
- Hva gjør man når dataene flyttes til skyen?

12:00
Lunsj og avreise