14:00 - 16:00
Workshop SPOR 1

HPE Aruba med Tore Henriksen

ClearPass workshop tar for seg ulike use cases for både 802.1X og MAC autentisering. Sammen ser vi på hvordan ulike autentiseringsmekanismer kan benyttes for både trådløst og kablet nettverk og hvordan dette passer inn i en Zero Trust strategi.

14:00 - 16:00
Workshop SPOR 2

Veeam v/Gisle Hagen og Ronnie Stormyhr

Moderne databeskyttelse workshop tar for seg trender i markedet og hvordan optimalisere strategi mot sikkerhetstruslene vi ser blant våre kunder globalt.

Vi går igjennom bl.a:
- 3-2-1-1 regelen
- Ransomware beskyttelse i flere lag med enkle grep
- Akselerere med bruk av cloud, multi-cloud og serviceprovider
- Backup modernisering og automatiseringsmuligheter i siste versjon av Veeam

19:00 - 21:00
Middag

Frode Aga byr på middag. Hva som blir servert er ennå ikke avklart, annet enn at det helt sikkert blir noe fantastisk 😊

08:00 - 09:30
Frukost
Sted: Damvoktaren
10:00 - 10:50
HPE Aruba v/Tore Henriksen og Stian Elde

Edge Service Platform, eller ESP, er navnet på Aruba sin overordnede arkitektur. Aruba vil fortelle om komponentene i denne arkitekturen, og gå litt i dybde og med nyheter innen for begrepene Connect, Protect, Analyze & Act!

10:50 - 11:35
Forcepoint v/Julle Nikkinen og Niklas Agardh

Protect Against Threats Without Detection av Julle Nikkinen-senior sales Engineer at Forcepoint

11:35 - 11:50
Pause
11:50 - 12:35
HP Norge v/Roger Voie

Sikkerhet på klienter
Nye teknologier og PC produkter
HP Presence, samhandlings produkt på HP

12:35 - 13:25
Lunch
Sted: Damvoktaren
13:25 - 14:15
HPE v/Stig Alstedt

Lenge har det vert slik at hvis du vil bruke skytjenester er du nødt til å finne deg i at utstyre og dataene dine befinner seg der leverandøren finner det for godt . Slik er det ikke lenger! HPE kan sammen med Agnitio levere nøyaktig den IT-kraften du har behov for med utstyr som står akkurat der du ønsker-levert som en skytjeneste. HPE leverer skyen som kommer til deg!

14:15 - 15:00
Sitep v/Frank Øvstetun

Grøn industriell omstilling.

Klimaomstilling må kome på svært mange områder. Industri er eit av desse. Årdal har industriell historie, kompetanse og gode føresetnader på å gå frå å vere ein versting i klassen til å bli ein av løysingane. Skal ein lukkast må ein tene penger, skal ein tene penger må ein vere god på teknologi. Skal ein t.d. dyrke algar må ein ha djup kunnskap om alt frå DNA’et til algane kunstig intelligens og big data. Korleis skal Årdal lukkast til dette?

15:10 - 19:00
Tid til eigen disposisjon

Forslag til aktivitetar: gåtur, sykkeltur(sykkel kan lånast), fiske

19:00
Oppmøte festmiddag
Sted: Damvoktaren
08:30 - 09:30
Frukost
09:30 - 10:20
Crayon /v Cecilia Hørup Nilssen Microsoft Modern Work & Security Manager

En innholdsrik sikkerhets- og produktivitetsløsning for din bedrift:

Måten å jobbe på er i stadig endring, og vi møter et forretningslandskap som har behov for og krever fleksible løsninger. Ansatte jobber hjemmefra eller fra flere steder, og de bruker en mengde enheter – noen personlige og noen eid av bedriften. Det er en økende erkjennelse at behovet for hybride løsninger er kommet for å bli, så la oss gjøre det riktig.

-Hvordan posisjonere seg for en hverdag i endring, bygge en fleksibel og kostnadseffektiv produktivitetsplattform hvor du er rigget for fremtidens utfordringer.
-Hvordan sikrer vi data og enheter i et distribuert arbeidsmiljø.

10:20 - 10:35
Pause
10:35 - 11:05
Agnitio v/Kai Wigum –Demo Veeam 12

Demo av Veeam 12 - nye features

11:05 - 12:00
Veeam v/Gisle Hagen og Ronnie Stormyhr

Det hybride IT-miljøet er nå en realitet for mange bedrifter. Applikasjoner kjøres både fra lokale datasentre, i public clouds og hos tjenesteleverandører. Robuste og kompetente Software as a Service-løsninger (SaaS) som Microsoft 365 og Salesforce dekker et stort behov i mange organisasjoner for å ha applikasjoner lett tilgjengelig slik at brukerne deres alltid opplever IT-systemer som fleksible og effektive.

- Best practice for moderne databeskyttelse av SaaS løsninger og workloads i public cloud
- Fleksibel ransomware beskyttelse med immutabel teknologi (uslettbare data)
- Nyheter i Veeam v.12

12:00
Lunsj og avreise